Nexø og omegns Pensionistforening

Nexø Kultur & Fritidshus

Gl. Postvej 27, 3730 Nexø - tlf. 56 49 22 69 - mobil: 20 54 45 36 - E mail: huset@fritid.tele.dk

Velkommen

til

Nexø og omegns Pensionistforening.

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer 2019

 

 

 

 

Persondataoplysninger i Nexø og Omegns Pensionistforening

 

 

Nexø Kultur & Fritidshus © 2019 - Webmaster